Thông tin doanh nghiệp
 

Khách Hàng Kaifa Việt Nam Khách Hàng Kaifa Việt Nam

Công ty Yamaha Việt Nam.
Công Ty Suzuki Việt Nam.
Công Ty SYM Việt Nam.
Công ty KYMCO Việt Nam.
  Công Ty Sufat Việt Nam.
Tập đoàn xe máy Lifan tại Việt Nam.
  Công Ty Hanamoto.
Công Ty ORIENTAL.
  Công Ty FOCOCEV.

Khách Hàng Kaifa TaiwanKhách Hàng Kaifa Taiwan

Honda Taiwan Motor Co., Ltd.
China Motor Co., Ltd.
San Yang Industry Co., Ltd.
Ford Lio Ho Motor Co., Ltd.
Prince Motor Co., Ltd.
Yulon Motor Co., Ltd.
General Motors Taiwan Co., Ltd.
Kwang Yang Motor Co., Ltd.
Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd.
Tai Ling Motor Co., Ltd.
PIAGGIO & C.S.P.A
MBK Industrie

top