Thông tin doanh nghiệp
 

Quản lý chất lượngQuản lý chất lượng


Với mục tiêu thực hiện có chất lượng tốt nhất, không chỉ KAIFA đã đạt được các giải thưởng Chất lượng Q1, Chứng nhận của ISO / TS 16949, đã thiết lập đầy đủ phòng thí nghiệm và hệ thống đo lường,mà còn đưa ra yêu cầu dựa trên tinh thần cải tiến liên tục và luôn lắng nghe những suy nghĩ của khách hàng bằng cách luôn nâng cấp kiến thức , thực hiện cải cách về chất lượng , để cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tới khách hàng của chúng tôi.

 Surface Roughness Measuring Instrument / Proffile Projector
Kiểm Tra Lực Kéo
Spectromater
Kính hiển vi
 Surface Roughness Measuring Instrument / Proffile Projector
Máy Kiểm Tra Độ Bền
Spectromater
Máy kiểm tra nhiệt độ
 Surface Roughness Measuring Instrument / Proffile Projector
Máy Kiểm Tra Độ Nhám
Spectromater
Máy kiểm tra lực

top